Mikrofluidinių šukų, skirtų nepertraukiamam bio-dalelių atskyrimui, kūrimas ir tyrimas MicroConPu

LMT Mokslininkų grupių projektai P-MIP-19-444 (2019 – 2022)

Projekto tikslas pasitelkus nano-mikro skalės 3D polimerizacijos, abliacijos ir virinimo technologijas, sukurti mikrofluidinius nano-mikrodalelių filtrus, kurie leistų nepertraukiamai frakcionuoti bio-molekules ir bio-daleles.

Optinių dangų pagrindu suformuoti erdviniai filtrai lazerinės spinduliuotės kokybės valdymui MITA Technologinės plėtros projektų finansavimo priemonė TPP-03-025 (2019 – 2020)

Projekto tikslas – sukurti ekonomiškai efektyvią technologiją naujų pažangių erdvinių filtrų gamybai, naudojant plonų sluoksnių dengimą ant nanostruktūrizuotų padėklų. Projektui įgyvendinti suformuoti šie uždaviniai:

  1. Sukurti daugiasluoksnių dangų užgarinimo ant nanostruktūrizuotų padėklų technologiją fotoninių erdvinių filtrų formavimui.
  2. Nustatyti struktūrines ir optines suformuotų elementų charakteristikas.
  3. Nustatyti suformuotų elementų erdvinio filtravimo stabilumo ribas laboratorinėse sąlygose.
  4. Patvirtinti faktinį suformuotų elementų (prototipų) veikimą laboratorinėmis sąlygomis.

Feasibility Study for Nanofactory – 3D Micro–Nano Fabrication device NANOFACTORY Horizon 2020 – SMEINST phase 1 ID: 817238 (2018)

The objective of the project is to develop and elaborate feasibility study for Femtika’s developed 3D Micro – nano fabrication device NANOFACTORY commercialization, which would include:

  • thorough market research;
  • preparation of technical specifications and business plan;
  • extensive financial, pricing and IPR strategy.

Lazerinių polimerizacijos technologijų laboratorijos 3D nanostruktūrų fabrikavimui įkūrimas Intelektas LT+, Nr. VP2-1.3-UM-03-K-04-036 (2014 – 2015)

Projekto tikslas įkurti lazerinių polimerizacijos technologijų 3D nanostruktūrų formavimo laboratoriją su didelio pasikartojimo dažnio femtosekundine lazerine sistema, harmonikų generavimo priedu, nanometrinio tikslumo trimačio poslinkio sistema su galvanometriniu pluošto skenavimo įrenginiu. Laboratorijos įrenginius numatoma panaudoti mikrostruktūrinių trimačių struktūrų, mikromechaninių funkcinių elementų, mikrooptikos elementų formavimui, kitų lazerinio medžiagų apdorojimo technologijų tyrimams.

1

2