“EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT PARODOSE“ NR. 02-037-K-0050

UAB „Femtika” nuo 2024 m. sausio mėn 27 d. iki 2026 m. vasario mėn. 28 d. įgyvendina projektą “EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA DALYVAUJANT PARODOSE“ NR. 02-037-K-0050 bendrai finansuojamą pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ veiklą „MVĮ aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų sertifikavimo ir pristatymo užsienio rinkose skatinimas (Sostinės regionas)“ programą.

Projekto aprašymas:

UAB Femtika jau daugiau kaip 11 metų dirba femtosekundinių lazerių taikymo srityje, kuria ir gamina lazerines stakles medžiagų mikroapdirbimui. Mūsų vystomos pažangiausios technologijos: selektyvus lazerinis ėsdinimas ir daugiafotonė polimerizacija, leidžia gaminti bet kokios formos polimerines bei stiklo struktūras submikrometrine skiriamąja geba. Mūsų teikiamos paslaugos ir gaminamos lazerinės staklės gali būti plačiai naudojamos įvairiose pramonės šakose, įskaitant mikroelektroniką, medicinos prietaisus ir kosmoso inžineriją. Lazerines mikroapdirbimo stakles dažnai galima sutikti tik mokslinėse laboratorijose bei biotechnologijų, mikrooptikos, mikrofluidikos, mikromechanines dalis gaminančių ar naudojančių įmonių tyrimų padaliniuose. Platesnio masto gamyboje tokio tipo įrenginiai dar tik pradedami naudoti, todėl rinka yra ganėtinai nauja. Dėl šios priežasties rinkos prognozinės prielaidos yra paremtos femtosekundinių lazerių augimu darant prielaidą, kad dalis šių lazerių yra panaudojami mikrodarinių formavimui. Femtosekundinių lazerių prognozė numato stabilų, tačiau konservatyvų (16,7% CAGR) rinkos augimą. Lėtesnis rinkos augimas yra labai mažai tikėtinas, nes femtosekundiniai lazeriai atranda vis daugiau komercinių pritaikymų, o patys produktai dar yra spartaus technologinio tobulinimo stadijoje. Kita vertus, atsivėrus itin masiniams taikymams bei patobulėjus lazerių technologijai, įmanomas ir ženkliai spartesnis rinkos augimas (>50% CAGR), kas pakoreguotų dabartines prognozes į aukštesnę pusę. UAB „Femtika“ šio Projekto veiklos nukreiptos į aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produkcijos, paminėtos aukščiau, eksporto skatinimui, naujų eksporto rinkų paieškai ir jau esamų rinkų plėtrai, įmonės konkurencingumo didinimui.

Projekto tikslas:

UAB „Femtika“ konkurencingumo ir tarptautiškumo didinimas

Projekto veiklos:

UAB „Femtika“ dalyvavimas tarptautinėse parodose, pristatant įmonę ir jos gaminamą APV produkciją.

Projekto vertė:

280 619 Eur

ES finansavimas:

140 310 Eur

Įgyvendinančioji institucija:

VšĮ Inovacijų agentūra.

Projektą Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt

„MISIJOMIS GRĮSTŲ MOKSLO IR INOVACIJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS“ (NR. 02-002-P-0001)

Projekto vykdytojas:

VšĮ Inovacijų agentūra

Projekto partneriai:
 • Kauno technologijos universiteto konsorciumas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Asociacija Infobalt, UAB Devslate Group, UAB Novian pro, Lietuvos kibernetinių nusikaltimų kompetencijų ir tyrimų centras, UAB Transcendent Group Baltics, UAB Getweb, UAB Acrux cyber services, UAB NRD CS, Baltijos pažangių technologijų institutas)
 • Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos inovacijų centras, Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas, Kauno mokslo ir technologijų parkas, UAB SG dujos Auto, UAB Arginta, UAB 3D Creative, UAB Ekobazė, UAB Provectus Redivivus, AB Kelių priežiūra, UAB Soli Tek R&D, UAB Nanoversa).
 • Vilniaus universiteto konsorciumas (Vilniaus universitetas, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB Femtika, UAB Droplet Genomics, UAB Caszyme, UAB Cureline Baltic, UAB Vugene).

Projekto aprašymas:

Projektas „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“ įgyvendinamas trijose prioritetinėse misijų temose pagal sumanios specializacijos prioritetus:

 • „Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ – įgyvendina Kauno technologijos universiteto konsorciumas;
 • „Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ – įgyvendina Vilniaus Gedimino technikos universiteto konsorciumas;
 • „Inovacijos sveikatai“ – įgyvendina Vilniaus universiteto konsorciumas.

Misijomis skirtingose temose skatinami bendri mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai, plėtojamos bei komercinamos verslo bei mokslo idėjos steigiant startuolius / atžalines įmones, atliekami fundamentiniai ar ankstyvosios stadijos moksliniai tyrimai, užpildomos esamos paslaugų ir infrastruktūros spragos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklai aukštuosiuose technologinės parengties lygmenyse. Projekto įgyvendinimo metu bus sprendžiamas atžalinių įmonių / startuolių inkubatorių, prototipavimo erdvių, bandomųjų gamybos linijų trūkumo klausimas. 

Projekte numatytos veiklos bus įgyvendintos iki 2026 m. balandžio mėnesio. Per šį laikotarpį bus įkurti 3 kompetencijų centrai (kiekvienoje temoje po vieną), įgyvendinti 23 MTEP projektai, sukurtas 41 prototipas bei 32 unikalūs produktai, pateikta 19 tarptautinių patentų paraiškų, paskelbtos 55 mokslinės publikacijos,  įsteigtas 21 startuolis / atžalinės įmonės.

Temoje „Inovacijos sveikatai“ Vilniaus universiteto konsorciumas siekia įkurti Genų technologijų kompetencijų centrą, kuris apjungs pažangiausios mokslinės įrangos klasterius (naujos kartos sekoskaita ir bioinformatika, citometrija ir ląstelių rūšiavimas, mikroskopija ir vaizdinimas, ląstelių kultūros, mikrobiologija, bioinžinerija ir masių spektrometrija) bei daugiadisciplininę ekspertinę mokslininkų patirtį. Tai užtikrins efektyvų naujų biomedicinos programų vykdymą ir egzistuojančių gydymo strategijų tobulinimą, ypatingą dėmesį skiriant su amžiumi susijusioms ligoms ir vėžiui. Kartu su pažangia infrastruktūra ir verslo tipo valdymo struktūra konsorciumas sieks daryti teigiamą poveikį nacionalinei MTEP pažangai, sveikatos apsaugai ir ekonomikai.

Konsorciumo vykdomi 7 misijų MTEP projektai skirti sustiprinti daugiadisciplininę ekspertinę mokslininkų patirtį, sukurti ir pasiūlyti rinkai aktualiausius MTEP produktus bei naujas mokslines žinias šiose srityse:

 1. U-LAVS – Ultra greita lazeriu indukuojama in vitro DNR fragmentų sintezė
 2. ONCOINTEGRA – Klinikinės multiomikos platformos, skirtos onkologinių ligų diagnostikai ir pažangiems terapijos sprendimams, kūrimas.
 3. GET-TOOLS – Genomo redagavimo tobulinimas kuriant TnpB ir miniatiūrinius RNR valdomus įrankius.
 4. HEMATO – universalių imunosuderinamų ląstelių, skirtų ląstelių terapijoms, kolekcijos kūrimas
 5. IMMUNO – inovatyvios ląstelių įmunoterapijos priemonės vėžinių auglių gydymui
 6. SECURE – Saugesni ir mažesni genų redagavimo įrankiai, skirti genetinių akių ligų in vivo gydymui.
 7. SINGLET – vienos ląstelės multiomika ir mikrofluidika biomediciniams taikymams.

Projekto tikslai:

„Saugi ir įtrauki e. visuomenė“ – didinti kibernetinį atsparumą ir mažinti privatumo pažeidimų bei asmens duomenų nutekėjimo rizikas, kas prisidės prie Lietuvos kibernetinio saugumo situacijos gerinimo bei užtikrins saugesnę bei įtraukesnę skaitmeninę visuomenę.

„Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“ – gerinti aplinkos kokybę ir mažinti aplinkos oro taršą prisidedant prie Lietuvos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir skatinant tvarių sprendimų naudojimą statybos sektoriuje bei spartinant statybos rinkos transformaciją į tvarumą ir nulines atliekas.

„Inovacijos sveikatai“ – įsteigti genų  technologijų kompetencijų centrą.

Projekto veiklos:
 • Investicijos į kompetencijos centrus – 3 kompetencijų centrų įkūrimas (statyba ir MTEP įrangos įsigijimas);
 • Bendros misijų programos – 23 MTEP projektų įgyvendinimas;
 • Inovacijų paramos ir konsultacinės paslaugos. 
Projekto vertė:

94,728 mln. Eur

Projekto finansavimas:

88,530 mln. Eur (finansuojama Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis).

All-in-one machine for hybrid technologies enabling high value added multi-scale integrated micro-optoelectronics MESOMORPH (2020 – 2023)

The Mesomorph (project ID: 958417, H2020-NMBP-TR-IND-2020-singlestage) concept provides the means to overcome the following main hurdles: 
 1. Mesomorph allows to limit the number of micromanipulation tasks by integrating an all-in-onemachine featuring novel processes for the direct creation of functions (electronic, fluidic, optic) directly on a substrate, with a RESOLUTION down to 300 nm, by combining multi-material addition (Two-Photon Polymerization, Atomic Layer 3D nano printing) and subtraction (Femtolaser micro-ablation) in a selfcontained white room.
 2. Mesomorph proposes a scaleup throughput by PARALLELIZATION and batch processing UP TO 50k PARTS/YEAR, leveraging a new multiple micronozzles system to extend the SADALP working area from 10 x 10 mm up to 500 x 500 mm, and concurrently leveraging on the beam splitting technique of a high-power fs laser for ablation.

Operational Programme for the EU Funds Investments in Lithuania

LCHIP Establishing “Liver-On-A-Chip” Platform for Improved Diagnosis of Liver Function” (2020 – 2023)

Project number:  E!13578 (01.2.2-MITA-K-702 MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas EUREKA)

Projekto tikslas – sukurti kepenų funkcionalumą imituojančius modelius su mikroskystiniais prietaisais, panaudojant išsamią, daugiaprofilinę analizę t.y. klinikinę, biocheminę, imunologinę, genetinę, skaitmeninę patologiją, radiologinę bei pritaikant inžinierinių sprendimų: pavienių ląstelių RNR sekvenavimą („single cell RNAseq“) bei dirbtinį mikrograndymo modelio („organ-on-a-chip“, („liver-on-a-chip“)) panaudojimą.

Creation of laser technologies for optical microstructure integration into fibers (2020 – 2022)

Project is funded by the European Regional Development Fund, project Nr. 01.2.1-LVPA-K-856, project duration: 2020 – 2022.

Focused femtosecond radiation allows to selectively induce arbitrary refractive index modulations inside any optical fiber. Additionally, multiphoton polymerization can be used for easy assembly free fabrication of multi-component micro-optical elements on tips of optical fibers allowing to forgo currently used complicated gluing-based multi-step process. Combined, these two processes will pave the way for a revolution in on-demand fiber-based device manufacturing.

The end goal of the project will be two femtosecond laser-based workstations – one for Brag grating integration into optical fibers and second one for fiber-tip optical element manufacturing.

Intelektas Bendri mokslo – verslo projektai J05-LVPA-K-01-03-0006 (2018 – 2020)

Inovatyvių multifunkcinių pramoninio tipo staklių, skirtų gaminti sudėtingus mirofluidinius prietaisus prototipo kūrimas.

Projekto tikslas: įgyti žinias ir suformuoti jų taikymo koncepcijas naujų medicininės ir biomedicininės paskirties mikrofluidinių gaminių sukūrimui. Jų pagrindu, sukurti efektyvų technologinį procesą mikrofluidinio perforatoriaus molekulių transfekcijai į ląsteles ir lėtos skysčių/dujų tėkmės mikrofluidinio jutiklio mikro(nano)formavimui. Sukurti įrenginių prototipus, kuriais galės būti realizuojamas lazerinio mikro(nano)formavimo procesas minėtų mikrofluidinių gaminių maketavimui ir gamybai.

Per projekto įgyvendinimo laikotarpį buvo atliktos šios mokslinio tyrimo veiklos užduotys:

 1. Mikrofluidinių kanalų, skirtų ląstelių transfekcijai ir skysčių tėkmės matavimams konstruktyvinių charakteristikų ir formavimo technologinių koncepcijų tyrimai;
 2. Mikromechaninių komponentų, reikalingų ląstelių perforavimui ir skysčių tėkmės matavimams, integruojamų mikrofluidiniuose kanaluose, konstruktyvinių parametrų ir formavimo koncepcijų tyrimai.

Veiklos metu sumodeliuoti, išbandyti ir įvertinti galimi esminiai mikrofluidinių kanalų konstruktyviniai technologiniai sprendimai. Pasirinkti optimalūs sprendimai tiek technologiškumo, t. y. struktūrų formavimo paprastumo, ekonomiškumo požiūriu, tiek funkcionalumo medicininiame prietaise požiūriu. Ląstelių perforatoriaus funkcijoms užtikrinti pasirinkta optimalia laikytina peilių integruotų mikrofluidiniuose kanaluose koncepcija, tėkmės matuoklio atveju – koncepcija, paremta elektromechaninio vožtuvo panaudojimu. Patikslinus ir galutinai apibrėžus 3DLL proceso parametrus, atsirado galimybė išbandyti ir tiksliau apibrėžti mikrofluidinių kanalų ir integruojamų į juos elementų mechanines ir optines savybes, o jų projektavimui panaudoti adekvatų skaitinį modeliavimą. Tokiu būdu pavyko išspręsti iki veiklos pradžios nežinomus mokslinius neapibrėžtumus.

Functional surface treatments using ultra-short pulse laser system FemtoSurf Horizon 2020 ID: 825512 (2019 – 2021)

The objective of project is to develop, test and demonstrate industrial-grade solidstate 2-3 kW-level fs laser with parameters suitable for metal surface patterning for enhanced surface repelling and/or adhesion properties, leading to increased durability, self-cleaning, anti-fouling or enhanced tissue attachment applicable in industrial settings.

FemtoSurf industrial-grade 2-3kW-level fs laser will be integrated in proposebuilt optical chain enabling multi-beam processing (100+ simultaneous beams) with individually tailored spatial distributions in each laser spot, integrated into a fully automated processing setup for efficient patterning arbitrary shaped metal components.

More information here.

ATOPLOT Horizon 2020-EIC-FTI-2018-2020 ID: 950785 (2020 – 2022)

The aim of the project is to deliver the respective enabling technologies of 3D glass micro-nanofabrication for micro chip manufacturing based on a gas handling and delivery system, with an accompanying user interface design for full system automation. The main task is to demonstrate how different geometries and material combinations (metals and oxides) can be combined for production of microchip devices utilised in different types of sensors, e.g. temperature, pressure and capacitive position.

Heavy metal free emitters for new-generation light sources MEGA Horizon 2020 MSCA-RISE-2018 ID: 823720 (2019–2022)

Two types of organic heavy metal free fluorescent materials show exceptional potential for use in new-generation light sources:

 1. Fluorescence materials exhibiting thermally activated delayed fluorescence (TADF) for use in OLEDs in displays and lighting devices;
 2. Fluorescent materials with low thresholds for amplified spontaneous emission (ASE) for use in organic lasers in spectroscopy and telecommunication.

In order to develop these materials for commercial industrial use, the number of the scientific and technical challenges are needed to be overcome. The overall goal of the MEGA project is to help develop organic heavy metal free fluorescent materials for commercial use by tackling existing scientific and technical challenges.

Acoustic scanning system for ultrashort pulse laser micro-fabrication AcoustoScan Eurostars (2019 – 2022)

The aim of the project is to develop an advanced laser beam deflection system for material processing which allows for laser beam positioning pulse by pulse. The system will be able to accelerate several laser processing tasks by a factor of 100 or more. It will be integrated into Femtika‘s next generation Laser Nanofactory workstation. TEM-Messtechnik will develop suitable control equipment. LZH will contribute control and material processing strategies.

1

2